vmware-config.pl: The correct version of one or more libraries needed to run VMware Server may be missing” “This is the output of ldd” vmware “centos 5” rpm

Centos 5.5 üzerinde vmware 1.0.10 kurulumu sırasında aldığım bir hata:

# vmware-config.pl
The correct version of one or more libraries needed to run VMware Server may be
missing.  This is the output of ldd /usr/bin/vmware:
linux-gate.so.1 =>  (0x00a91000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x006d2000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x006b2000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x006b8000)
libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00bc5000)
libXtst.so.6 => not found
libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x007a1000)
libXt.so.6 => /usr/lib/libXt.so.6 (0x004a8000)
libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0x00b49000)
libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0x00a6f000)
libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0x0072b000)
libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00768000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00110000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x00547000)
libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00565000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00723000)

This program cannot tell for sure, but you may need to upgrade libc5 to glibc
before you can run VMware Server.

Hit enter to continue.

Çözümü ise:

yum groupinstall ‘X Software Development’

sonrasındaki gereksinimler için de

yum install gcc

yum upgrade kernel kernel-devel kernel-headers

Varsa yeni çekirdek ile yeniden başlatmanın ardından vmware-config.pl çalışacaktır.

Yerelde Vmware Server için X kullanmayacağımız halde bunları istiyor bunlara karşı derlendiği için.

Leave a Reply